Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laadittu 31.1.2018

Rekisterin pitäjä

Savon koulutuskuntayhtymä / talouspalvelut
y-tunnus 1852679-9

PL 87 (Hehkukatu 1)
70210 Kuopio

kirjaamo@sakky.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannamari Jokela

Rekisterin nimi

SAKKY verkkokauppa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tilaajan tiedot. Tietoja käytetään verkkokauppatuotteiden toimittamiseen ja maksujen välitykseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilaukseen liittyvät tiedot mm. tutkinto, valmistumisvuosi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta muille organisaatoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.